Organizator takmičenja je UPIS – Udruženje profesora informatike Srbije uz podršku Ministarstva trgovine, turizma i telekominikacija Republike Srbije.

Na ovom takmičenju prijavljeno je 230 radova koje je prijavilo 97 kandidata iz osnovnih škola (120 radova) i 39 kandidata iz srednjih škola (110 radova).

Takmičenje je bilo otvoreno kako zaučenike tako i za nastavnike.

Stručni žiri je za nagrađene odabrao sledeće učenike, nastavnike i škole:

 1. Nagrada za doprinos inkluzivnom obrazovanju

 • Ivana Kovačević, profesor, osnovna škola ’’Dragan Hercog’’ Beograd.

 1. Nagrada za primenu slobodnog softvera za administrativne poslove škole

 • Ućenice Emilija Kulman i Svetlana Živanov. Školski centar ’’Nikola Tesla’’ Vršac, mentor, Velimir Radlovački, profesor informatike.

 1. Nagrada za korišćenje slobodnog softvera u nastavi matematike –dostignuta interaktivnost u nastavi

 • Milica Ćekić i Radica Momčilović, Tehnička škola ’’15. Maj’’ Prokuplje, mentor Slađana Trajković, profesor matematike.

 1. Nagrada za korišćenje softverskih alata za vizualizaciju nastavnih sadržaja

 • Učenica Nevena Stalević, osnovna škola ’’Rade Dodić’’ Milutovac, mentor Violeta Vasiljević.

 1. Nagrada za vršnjačku edukaciju putem web platforme korišćenjem slobodnog softvera

 • Učenik Marko Nedić, osnovna škola ’’Rade Drainac’’ Borča

 1. Nagrada za ’’najboljeg’’ nastavnika koji koristi najviše alata slobodnogsoftvera u svim vidovima nastavnog i vannastavnog procesa

 • Tatjana Mitić, Prva niška gimnazija ’’Stevan Sremac” Niš

 1. Nagrada za povezanost kombinovanje različitog slobodnog softvera u procesu osavremenjivanja nastave

 • Učenica Nevena Bajić, osnovna škola ’’Jova Jovanović Zmaj’’ Ruma, mentor Nataša Majstorović

 1. Nagrada za najbolji učenički sajt korišćenjem slobodnog softvera

 • Učenik Živković Sreten, Gimnazija ’’Stevan Jakovljević’’ Vlasotince, mentor Jovica Stamenković.

 1. Nagrada za izučavanje prirodnih nauka (matematike) za talentovane učenike koriščenjem interaktivnog slobodnog softvera u okviru web platforme, povezivanje univerzitetskog i srednješkolskog gradiva

 • Jovana Jezdimirovič, profesor, Gimnazija Čačak.

 1. Nagrada za primenu slobodnog softvera u upotrebi video umetnosti u nastavi

 • Aleksandar Rapić, profesor, osnovna škola ’’Branko Radičević’’ Maradik

 1. Nagrada za primenu slobodnog softvera u učenju stranog jezika

 • Olivera Ilić, profesor, osnovna škola ’’Sveti Sava’’, Požarevac.

 1. Nagrada za popularizaciju i unapredjivanje nastave matematike u osnovnoj školi

 • Branka Milivojević, profesor, osnovna škola ’’Ujedinjene nacije’’ Novi Beograd

 1. Nagrada za kreiranje interaktivnih sadržaja kombinovanjem društvenihi i tehničkih nauka.

 • Učenica, Milenković Magdalena i nastavnik Mladen Jovanović osnovna škola ’’Desanka Maksimović’’ Čokot

 1. Nagrada za timski rad učenika Kreiranje sadržaja za Wikipediju, kolaborativni rad tima na izradi Wikimedia

Učenici osnovne škole ’’Bora Stanković’’, Beograd

 • Bojana Urošević

 • Anastazija Stefanović

 • Pavle Popović

 • Danilo Popović

 • Lazar Damjanović

 

15. Nagrada za negovanje srpskog jezika i ’’lepe’’ pisane reči u formi bloga

 • Merima Aranitović, profesor, Karlovačka gimnazija, Sremski Karlovci.

16. Nagrada za najbolji grupni rad nastavnika (istorija, geografija, informatika)

 • Milica Stojković, Jelena Filipović i Mladen Jovanović, profesori, osnovna škola ’’Desanka Maksimović’’ Čokot

Specijalne nagrade zaškole koje su prijavili najviše radova i najveći broj visokokvalitetnih radova:

 • Osnovna škola ’’Sremski front’’ Šid, Nataša Miljanović, najviše nastavnih sadržaja za srpski jezik.

 • Osnovna škola ’’Jova Jovanović Zmaj’’ Ruma, Svetlana Božić geografija.

 • Prva niška gimnazija ’’Bora Stanković’’ Niš (informatika, matematika, programiranje).

 • Tehnička škola ’’15. Maj’’ Prokuplje (matematika, programiranje).

 • OŠ "Dimitrije Todorović Kaplar'' Knjaževac, Gordana Janevska (niži razredi).

 • Školski centar ’’Nikola Tesla’’ Vršac (informatika, programiranje, stručni predmeti, elektronika).

 

strelice

Evaluacija i smernice

Na ovoj stranici će voditelji projekta i stručni žiri objaviti evaluaciju takmičenja koja uključuje statističku analizu učesnika, vrstu i kvalitet prijavljenih radova te indikacije za usmeravanje drugih aktivnosti u svrhu razvoja upotrebe slobodnog softvera u nastavi.

Imajući u vidu da ideja ovog takmičenja nije  zasnovana na podsticanju kompetitivnosti već na ohrabrivanju da se koristi slobodan softver u nastavi stručni žiri če posebnu pažnju obratiti na upotrebu slobodnog softvera u inkluzivnoj nastavi, stručnim predmetima te uključenosti svih faktora obrazovbog proces au izradi nastavnog sadržaja i dodatnih materijala koji služe uspešnijem savladavanju nastavnog gradiva.

Evaluacija kao podsticaj razvojnim projektima

Naša želja je da evaluacija i izvođenje smernica za druge razvojne projekte uključi ne samo kandidate koji su prijavili svoje radove već i druge koji su posredno ili neposredno uključeni u realizaciju obrazovnog procesa.  Dakle, roditelji, nastavnici, naučni radnici, školske stručne službe, izdavači, studenti koji imajunameru da se bave pedagoškim radom, lokalna samouprava su pozvani da nam se pridruže u kreiranju zaključaka analize i evaluacije takmičenja.